PRAWNIK LONDYN, BRYTYJSKIE PRAWO PO POLSKU

Doradztwo w następujących dziedzinach prawa:

 * Prawie rodzinnym

* Doradztwo w kwestiach wykroczen drogowych  

* Prawie pracy

* Prawie imigracyjnym

* Prawie karnym

* Windykacja

* Prawie cywilnym

* Umowach cywilno-prawnych i gospodarczych

* Prawie własności intelektualnej

* Kupnie i sprzedazy nieruchomosci

* Problemy z wynajmem (Landlord/tenant disputes)

* Sporzadzaniu testamentow i administracji spadkow

* Obronie w sadach koronnych i magistrackich

* Civil Partnership (Zwiazki partnerskie) – prawo rodzinne oraz prawo imigracyjne,

 

Barbara Bitis 07927191382


 The information contained on this website is for general information purposes only and is not intended to constitute legal or other professional advice. Prawniklondyn.com does not accept any responsibility for any loss which may arise from reliance on information or materials published on this website and  all liability is excluded (to the extent permitted by law) for any losses suffered by you whether directly or indirectly as result of or arising from your use of this website and its contents or associated links or services.  Any reliance on this information is solely at your own risk.

Informacje zawarte na tej stronie sa tylko do celów informacyjnych. Prawniklondyn.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z polegania na informacji lub materiałów opublikowanych na tej stronie . Polegając na informacji zawartej na tej stronie robisz to wyłącznie na własne ryzyko.

All Rights Reserved - © 2010